Stopnie junior

Stopnie szkoleniowe uczniowskie junior

 

1.     Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia.

2.     Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.

3.     System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem pasów brązowych.
Belka czerwona oznacza stopień junior

o    biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi

o    pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:

§  10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)

§  9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)

o    niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:

§  8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)

§  7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)

o    żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:

§  6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)

§  5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)

o    zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:

§  4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)

§  3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona), 3/2 (jedna belka brązowa + dwie belki czerwone)

o    brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym:

§  2kyu (jedna belka czerwona)

§  1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)

 

4.     Wymogi dodatkowe

o    W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.

o    Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.

o    Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.

o    Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.

 

5.     Wymagania egzaminacyjne

 

POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

 

1.     Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi

2.     Uderzenia: pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi

3.     Bloki (uke): seiken-jodan-uke

4.     Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri

5.     Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu


Sprawność fizyczna:

6.     Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc

7.     Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10

 

POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

8.     Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,

9.     Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi

10.  Bloki: seiken-gedan-barai

11.  Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,


    Ido-geiko: (poruszanie)

12.  W zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)


Sprawność fizyczna:

13.  Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc

14.  Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15

15.  Gimnastyka: Przewrót w przód i w tył na materacu lub macie

 

PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

16.  Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate

17.  Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi

18.  Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke

19.  Kopnięcia: mawashi-geri,

20.  Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku


    Ido-geiko: (poruszanie)

21.  Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach np.
- zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
- zenkutsu-dachi + sanbon-tsuki
- zenkutsu-dachi + nihon uke(bloki)
- zenkutsu-dachi + nihon keri(kopnięcia)
- kokutsu-dachi + uchi-uke

22.  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie


Kata: Taikyoku I, II

Samoobrona:

23.  Uwalnianie z chwytu za rękę

24.  Pady w przód, w tył, w bok


Sprawność fizyczna:

25.  Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siadzie motylkowym

26.  Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

27.  Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera

Kumite: zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 3 x 30s.

 

PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

28.  Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi

29.  Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi, Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi

30.  Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai

31.  Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage

32.  Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki


    Ido-geiko: (poruszanie)

33.  Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke - mae-ni, sagari, mawate

34.  Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi


Kata: Taikyoku III, Pinian I

Sprawność fizyczna:

35.  Gibkość: w siadzie prostym dosięgnąć głową do wyprostowanych kolan

36.  Skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

37.  Gimnastyka: przerzut bokiem - “gwiazda”


Samoobrona:

38.  Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu

Kumite - zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 5 x 30s.

 

 

PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

39.  Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi

40.  Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki

41.  Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke

42.  Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri


    Ido-geiko: (poruszanie)

43.  Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke

44.  Zenkutsu-dachi - kopnięcie + tsuki

45.  Zenkutsu-dachi - uke + gyaku-tsuki

46.  Zenkutsu-dachi - enkai gyaku-zuki


Kata: Pinian II, Juji-kata

Sprawność fizyczna:

47.  Gibkość: w siedzeniu w rozkroku dosięgnąć głową do podłoża

48.  Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

49.  Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.


Samoobrona:

50.  Uwalnianie z chwytu za gi

Kumite: Ju-kumite 7 x 30s.

 

 

PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

51.  Uderzenia: Hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi

52.  Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke

53.  Kopnięcia: ura-mawashi-geri


    Ido-geiko: (poruszanie)

54.  W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie

55.  Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik


Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri

Samoobrona:

56.  Uwalnianie z obchwytu tyłem


Sprawność fizyczna:

57.  Gibkość: W staniu skłon w przód i dosięgnąć dłońmi do podłoża

58.  Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 20

59.  Stanie na rękach z asekuracją partnera - 40s

Kumite: Ju-kumite 5x 60s.

 

 

PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

60.  Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi

61.  Bloki: koken-uke, shotei-uke

62.  Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri


    Ido-geiko: (poruszanie)

63.  W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

64.  Łączenie kilku pozycji z technikami np
- kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
- zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki


Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
    Kata bunkai Pinian I-IV
Samoobrona:

65.  Uwalnianie z obchwytu przodem


Sprawność fizyczna:

66.  Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu

67.  Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 25

68.  Stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.

 

 

PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3/1 i 3/2 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Ido-geiko: (poruszanie)

69.  W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik


Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
    Bunkai kata: Pinian I-IV
Samoobrona:

70.  Uwalnianie z duszenia


Sprawność fizyczna:

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30

o    Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.

 

 

PAS BRĄZOWY 2/1 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

73.  Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian

74.  Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik


Kata:Pinian V
    Bunkai: kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:

75.  Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 35

76.  Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.

 

 

PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych

77.  Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie


Kata:Gekisai-sho, Yantsu
    Bunkai kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 40

o    Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.


Kumite: Ju-kumite 10 x 60s.

 

Artykuły: