Stopnie senior

Stopnie szkoleniowe uczniowskie senior

 

1.     Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia.

2.     Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.

3.     System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami

o    biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi

o    pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)

o    niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)

o    żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)

o    zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)

o    brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)

 

4.     Wymogi dodatkowe

o    Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu - 1kyu.

o    Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu - 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.

o    Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.

 

5.     Wymagania egzaminacyjne

 

POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU

BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne. 

Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

1.     Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi

2.     Uderzenia - pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi

3.     Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai

4.     Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri

5.     Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu


    Ido-geiko: (poruszanie)

6.     Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)


Sprawność fizyczna:

7.     Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc

8.     Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa

9.     Stanie na rękach z asekuracją partnera - 20s.

10.  Przewrót w przód i w tył


Kumite:

o    Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom - ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

 

POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

12.  Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi

13.  Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi

14.  Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke

15.  Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage


    Ido-geiko: (poruszanie)

16.  Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)


Sprawność fizyczna:

17.  Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc

18.  Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa

19.  Stanie na rękach z asekuracją partnera - 20s.

20.  Przewrót w przód i w tył


Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok

Kumite:

o    Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom - ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

PAS NIEBIESKI 8 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

22.  Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi

23.  Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi

24.  Blok: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai

25.  Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri

26.  Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare-omote, nogare-gyaku


    Ido-geiko: (poruszanie)

27.  Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.:
- Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
- Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki
- Zenkutsu-dachi + nihon uke
- Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki
- Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki

28.  Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi


Kata: Taikyoku I, II

Sprawność fizyczna:

o    Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20, podskoki do wysokości pasa + 5cm

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.

o    Przerzut bokiem - gwiazda


Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za rękę

Kumite:

33.  Yakusoku-kumite: sanbun-kumite

34.  Ju-kumite 3 x 1,5min

 

PAS NIEBIESKI Z ZÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

35.  Pozycje: neko-ashi-dachi

36.  Uderzenia: tettsui, nukite, shotei

37.  Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke

38.  Kopnięcia: ushiro-geri

39.  Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki


    Ido-geiko: (poruszanie)

40.  Sanchin-dachi - poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki

41.  Kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke

42.  Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki

43.  Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi


Kata: Taikyoku III, Pinian I

Sprawność fizyczna:

o    Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.

o    Przerzut bokiem - gwiazda

o    Podskoki do wysokości pasa + 5cm


Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce

Kumite:

o    Yakusoku-kumite: sanbun-kumite

o    Ju-kumite 5 x 1,5min

 

PAS ŻÓŁTY 6 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

51.  Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi

52.  Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki

53.  Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morote-uke

54.  Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri


    Ido-geiko: (poruszanie)

55.  Zenkutsu-dachi - Enkai gyaku-zuki

56.  Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami

57.  Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki

58.  Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik


Kata: Pinian II, Juji-kata

Sprawność fizyczna:

o    Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 40s.

o    Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica

o    Podskoki do wysokości pasa + 10cm

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi

Kumite: Ju-kumite 10 x 1,5min

 

PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

64.  Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi

65.  Bloki: hiji-uke


    Ido-geiko: (poruszanie)

66.  Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie

67.  Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik


Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri
    Kata bunkai Pinian I-III

Sprawność fizyczna:

o    Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50 ugięcia ramion (pompki) x 40

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

o    Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica

o    Podskoki do wysokości pasa + 15cm


Samoobrona:

o    Uwalnianie z obchwytów tyłem

Kumite: : Ju-kumite 10 x 1,5min

 

 

PAS ZIELONY 4 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Ido-geiko: (poruszanie)

74.  Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

75.  Łączenie kilku pozycji z technikami np.;
- kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
- zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki


Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
    Kata bunkai Pinian I-IV

Sprawność fizyczna:

o    Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 50

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

o    Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach

o    Podskoki do wysokości pasa + 20cm

Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem

                 Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min

 

PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

81.  Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi


Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
    Bunkai kata: Pinian I-IV

Sprawność fizyczna:

o    Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 70, ugięcia ramion (pompki) x 60

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

o    Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach

o    Podskoki do wysokości pasa + 20cm

Samoobrona: Uwalnianie z duszenia

Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min

 

PAS BRĄZOWY 2 KYU

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

87.  Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian

88.  Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik


Kata: Pinian V, Sanchin
    Bunkai: kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 80, wznosy tułowia leżąc x 80, przysiady z wyskokiem x 80, ugięcia ramion (pompki) x 60

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

o    Podskoki do wysokości pasa + 30cm

Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min.

 

 

PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU

 Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:

92.  Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

Kata: Gekisai-sho, Yantsu
    Bunkai kata Pinian I-V

Sprawność fizyczna:

o    Siła: skłony brzucha leżąc x 100, wznosy tułowia leżąc x 100, przysiady z wyskokiem x 100, ugięcia ramion (pompki) x 100

o    Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

o    Podskoki do wysokości pasa + 30cm


Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min

Artykuły: